මොන පක්ෂය ආවත් වෙනස් නොවන කෘෂිකර්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙනවා

11

කුමන දේශපාලන පක්ෂයක් බලයට පැමිණියද වෙනස් නොවන රටට හිතැති කෘෂිකර්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ මෙවර අලුත් සහල් මංගල්‍යය පැවැත්වීම සඳහා මාතලේ ප්‍රදේශයේදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments