මෙරට සියලු වැව් ප්‍රතිසංස්කරණයට ජාතික වැඩසටහනක් සැකසිය යුතුයි

16

දිවයිනේ සියලු වැව් ප්‍රතිසංස්කරණයට ජාතික වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ දීර්ඝ කාලයක සිට නිසි අයුරින් වැව් සහ වාරි පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය වී නොමැති බැවින් කෘෂිකර්මාන්තයට සහ ජන ජීවිතයට හානිකර බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බවයි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ චාරිකාවක නිරත වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ කුලියාපිටිය සමූපකාර ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති ජනහමුවට සහභාගී වෙමින් මෙම අදහස් පළ කලා.
විධිමත් හා නිසි ප්‍රමිතිගත සැලසුමක් ඇතිව වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදි සඳහන් කළේ.
මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මර්දනය කිරීම සඳහා තම ප්‍රදේශවල ජාවාරම් තොරතුරු නිර්ණාමිකව ජනාධිපති කාර්යාලයට යොමු කරන ලෙස ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කලා.

Your Comments