මුළු උතුරෙන්ම ලබාගන්න ඡන්ද ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගම්පහින් පොහොට්ටුවට ලබාදෙනවා

4

උතුරු පළාතෙන්ම ලබාගන්නා ඡන්ද ප්‍රමාණයට වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලබාදෙන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, ගම්පහ පැවති උත්සවයකදීයි.

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා ද එහිදී අදහස් පළ කළා.

Your Comments