මීයන්ගෙන් කොරල්පරවලට බාධා

20

දුපත් ආශ්‍රිත මීයන් හේතුවෙන් කොරල් පර පද්ධතියට දැඩි බලපෑම් එල්ල වන බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා.
ඉන්දීය සාගරයේ පිහිටි චාගෝස් දුපත්වල අධ්‍යනයක නිරත වු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සිදු කළ විමර්ශනයකින් ඒ බව තහවුරු වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.
මුහුදු පක්ෂීන්ගේ අපද්‍රව්‍ය දුපත් අවට ඇති කොරල් පර සඳහා අවශ්‍ය පොහොර සපයන බව සඳහන්.
එහෙත් දුපත් ආශ්‍රිතව සිටින මීයන් මුහුදු පක්ෂින් විනාශ කර දැමීමත් සමඟ එම අපද්‍රව්‍ය කොරල් පරවලට නොලැබීම මත කොරල්පර වැඩි වශයෙන් විනාශ වන බවයි විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ.
ඒ අනුව ලොව පුරා දුපත්වල සිටින මීයන් මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ඔවුන් පෙන්වාදෙනවා.

Your Comments