මැයි 26  සිට දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කෙරෙයි

80

මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය දිනපතා රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට, කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනයට ද අවසර හිමිවෙයි.

කෙසේ වෙතත් හෙට (24 – ඉරිදා) සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය.

Your Comments