මැයි 24 සහ 25 දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය

43

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
එසේම මැයි මස 24 ඉරිදා සහ 25 වන සඳුදා යන දින දෙක දිවයින පුරාම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල හෙට 23 සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8 සිට බලාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය මැයි 26 අඟහරුවාදා උදේ 5ට ලිහිල් කරනු ලැබේ.
මෙම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය දිනපතා රාත්‍රී 8 සිට අලුයම 5 දක්වා දැනවත දැනුම්දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ඇඳිරි නීතිය තිබියදී ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙළ හෙටත් ක්‍රියාත්මක අතර මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට පෙර පරිදි ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.
කලින් නිකුත් කළ නිවේදනවල සඳහන් ඇඳිරි නීතියට අදාළ කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවතින බවද එහි දැක්වෙනවා.

Your Comments