මැතිවරණ කොමිසම අද රැස් වෙයි
ගැටලු සහිත පක්ෂ 6ක නිලධාරීන්ට පැමිණෙන්නැයි දැනුම්දීමක්

24

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද යළි රැස්වනවා. ඒ, ඉදිරි මහ මැතිවරණයට අදාළ කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.
මේ අතර අභ්‍යන්තර අර්බුද පවතින දේශපාලන පක්ෂ හයක සභාපතිවරුන්ට සහ ලේකම්වරුන්ට අද දිනයේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම්දී තිබෙනවා.
කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මෙම දැනුම් දීම කර ඇත්තේ අහිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය , ඊලවර් ප්‍රජානත්ත්‍රවාදී පෙරමුණ , එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය, එක්සත් ලංකා මහ සභා පක්ෂය, ලිබරල් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රගතිශීලි පෙරමුණ යන පක්ෂවලටයි.
මෙම පක්ෂවල සභාපති ධුරය හා ලේකම් ධුරය පිළිබද ගැටලු හමුවේ ඇතැම් පක්ෂ පාර්ශව දෙකකට වෙන්වී ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි මැතිවරණ කොමිසම මෙම කැඳ වීම කර ඇත්තේ.
මේ අතර දේශපාලන පක්ෂවල නාමයන් සහ ලාංජන වෙනස් කිරීමට දී තිබූ කාලය ඊයේ දිනෙන් අවසන් වුණා.
පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට ඒ සඳහා අවස්ථාව දී තිබූ බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කලේ.
පක්ෂ කිහිපයක්ම සිය සලකුණු වෙනස් කිරිම සඳහා අයදුම්කර ඇති බව ද වාර්තා වනවා.
ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂ 12 ක් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවටයි මේ වන විට දැනුම්දී ඇත්තේ.

Your Comments