මැතිවරණ කොමිසම අද ජනපති හමු වෙයි

43

ජනාධිපතිවරයා සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් අතර, සාකච්ජාවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.
මහ මැතිවරණය සහ එහි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.
එමෙන්ම, මහ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිසම පළමු වරට ඊයේ රැස් වුණා.

Your Comments