මැටි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබානොදීමෙන් මැටි කර්මාන්තකරුවන් දුෂ්කරතාවට

14

මැටි ප්‍රවාහන කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදීම හේතුවෙන් වීරකැටිය, යක්ගස්පිටිය ප්‍රදේශයේ මැටි කර්මාන්තකරුවන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව තිබෙනවා.
එය තමන්ගේ ජීවනෝපාය වන අතර මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් තම දෛනික කටයුතු ද අඩාල වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
තමන් පාරම්පරිකව මැටි කර්මාන්තයේ නිරත වන අතර ඒ සඳහා බලපත්‍ර ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් මෙම තත්ත්වය උත්ගත වී ඇති බවයි ඔවුන් පැවසුවේ.
මැටි ප්‍රවාහන කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා නොදීම හේතුවෙන් වීරකැටිය, යක්ගස්පිටිය ප්‍රදේශයේ මැටි කර්මාන්ත කරුවන්  ඊයේ විරෝධතාවයක ද නිරත වුණා.
ඒ වීරකැටිය, මිද්දෙනිය මාර්ගය අවහිර කරමින්.
මෙම ගැටලුව පිළිබඳව නිව්ස් 24  විරකැටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කුමුදු ලොකුහේවාගම මහත්මියගෙන් විමසීමක් කළා. ඇය කියා සිටියේ අදාළ පිරිස පාරම්පරික මැටි කර්මාන්තකරුවන් බවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා මැටි සඳහා බලපත්‍ර ලබානොදෙන බවත්ය. භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයෙන් ඔවුන්ට බලපත්‍ර ලබාදෙන බවයි ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. තමාට එලෙස බලපත්‍ර ලබාදීමට ක්‍රමවේදයක් හෝ හැකියාවක් නොමැති බවත් පොලිසිය මැදිහත් වී බලපත්‍ර ලබාදීමට  හැකියාවක් ඇත්දැයි සොයා බැලිය යුතු බවත් ඇය පවසනවා. මැටි ප්‍රවාහනයේදී පොලිසිය අල්ලන්නේ නැති බවත් මෙම තත්ත්වයට හේතුව ලෙස ලොකුහේවාගම මහත්මිය පවසන්නේ එහෙත් වැව්වලින් මැටි ඉවත් කරන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති බවත් ඔවුන් පාරම්පරික කර්මාන්තකරුවන්ට මැටි ප්‍රවාහනය කිරීමට අවස්ථාව ලබානොදෙන බවත්ය. 
 

Your Comments