මාවනැල්ලේ නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක ගිනිඅවි සමග අත්අඩංගුවට

28

මවනැල්ල, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඉමිතියාස් කාදර් මහතා අද උදෑසන අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින්.
ඔහු සතුව තිබී ටී 56 ගිනි අවියක්, තවත් ගිනි අවි කිහිපයක් සහ උණ්ඩ කිහිපයක් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිට භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

 

Your Comments