මාලි රාජ්‍යයේ ජනපති සහ අගමැති හමුදා භාරයට

33

මාලි රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුදා රැදවුම් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.
තමන් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවට ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් කෙයිටා ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව හමුදාව විසින් ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා සිය භාරයට ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ.
රට තුළ අස්ථාවරභාවයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය නොවු හෙයින් තමන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කල බව ද සිය ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

Your Comments