මාර්තු 6 වනදා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස රාජිතට නොතීිසි

9

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතාට ඇප ලබාදීමේ නියෝගයට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත ලබන මාර්තු මස 5 වන දා සලකා බැලීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද නියෝග කළා.
ඒ, ඊට අදාළ නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා හමුවේ කැදවූ අවස්ථාවේදියි.
එහිදී විනිසුරුවරයා මන්ත්‍රීවරයාට එදිනට අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස ද නොතීසි නිකුත් කළා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතාට ඇප ලබාදීමේ නියෝගයට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත පසුගිය 17 වන දා මුල් වරට කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විභාගයට ගැනුණා.
නඩු විභාගය කැදවූ අද දිනයේ ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා කොළඹ මහාධිකරණයට පැමිණ සිටි බව සඳහන්.

Your Comments