මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලටත් පෙබරවාරි බිල

45

මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සඳහා වන විදුලිය බිල අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රජය නව තීරණයකට එළැඹ තිබෙනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසන්නේ ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයේ අය කළ බිලම මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සඳහා ම අයකර ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇති බවයි.

විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා මාස දෙකක සහන කාලයක්ද ලබාදෙන බව ද කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

Your Comments