මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ඉවත් වුව ද ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩව සහය දෙන බවට අමෙරිකාවෙන් සහතිකයක්

39

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ඉවත් වුව ද ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ යෝජනා ඉටුකර ගැනීමට පූර්ණ සහය ලබාදෙන බවට මෙරට අමරිකා තානාපතිවරයා ලක් රජයට දැනුම්දී තිබෙනවා.

ඇමරිකාව එහි සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වී ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය දේශපාලනමය වශයෙන් පක්ෂපාතී බව පවසමිනුයි.

මානව හිමිකම් අවමානයට ලක්කරන සංවිධානයක් වෙනුවෙන් කැපවීමට ඇමරිකාවට කිසිදු අදහසක් නොමැති බවයි ඇමරිකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන තානාපතිනි නිකී හේලි නිවේදනය කළේ.

ගාසා තීරයේ ගැටුම් අතරතුර පලස්තීනුවන්ට ඊශ්‍රායල් හමුදා දිගින් දිගටම සිදුකරන ප්‍රහාරවලට විරෝධය දක්වමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඇමරිකාව මෙම තීරණය ගනු ලැබුවා.

Your Comments