මහ කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 50,000ක් වී අලෙවි මණ්ඩලය මීලදී ගෙන

7

වී අලෙවි මණ්ඩලය මඟින් මෙවර මහ කන්නයේ අස්වැන්නෙන් වී මෙටි්‍රක් ටොන් 50,000ක් මිලදී ගෙන ඇති බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව නාඩු වී මෙට්‍රික් ටොන් 8751ක්ද, සම්බා වී මෙට්‍රික් ටොන් 2703 ක් ද, මිලදී ගෙන ඇති බව සදහන්.
එහිදී වැඩිම අස්වැන්නක් මිලදී ගැනීම සිදු කර ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රිකයෙන්.
පොළොන්නරුව, අම්පාර, මාතලේ, කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගම්පහ, මහනුවර, බදුල්ල, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව, යාපනය, මන්නාරම, අනුරාධපුර, හම්බන්තොට, මොනරාගල, රත්නපුර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 20ක වී මිලදී ගැනීම තවදුරටත් සිදු කරන බවයි වී අලෙවි මණ්ඩලය පැවසුවේ.
සම්බා වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 41කට ද, නාඩු වී කිලෝග්‍රෑම්යක් රුපියල් 38කට ද මිලදී ගන්නා බවද එම මණ්ඩලය කියා සිටියා.

Your Comments