මහින්ද අගමැති ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

17

විපක්ෂ නායක වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම් දුන්නා.
ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යයාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී යි.
මෙම අවස්ථාව සදහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද එක්ව සිටිනවා.

Your Comments