මහා පරිමාණ මංකොල්ලයක් ගැන මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිගෙන් අද විශේෂ හෙලිදරව්වක්

31

ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරයෙකු සිදු කරන මහා පරිමාණ මංකොල්ලයක් පිළිබඳ අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණයක් සිදු කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පවසනවා.
ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඉන් අනතුරුව දේශපාලනික වශයෙන් දැඩි තීන්දුවක් ගන්නා බවයි.
ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙල මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද එකඟතාව පළ වී ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ.
තම පක්ෂයේ අමාත්‍යවරයෙකු වුවද ඔහුගේ ක්‍රියාවට එරෙහිව පියවර ගැනීමට සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පසුගියදා බදුල්ලේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments