මහවැලි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පසුගිය වසර 5දී පුළුල් කාර්යක් ඉටු කිරීමට හැකි වුණා

7

මහවැලි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ගෙවී ගිය වසර 5 ක කාලයේදී පුලුල් කාර්යයක් ඉටු කිරීමට තමාට හැකි වූ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා.
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙම අදහස් පළ කලේ මැදිරිගිරිය බිසෝපුරදී ඊයේ පස්වරුවේ නිමාවට පත්වුනු මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාප්ති උත්සවය අමතමින්.

Your Comments