මහල් ගොඩනැගිල්ලක් නායයාමෙන් බිළිදෙකු මරුට – දෙදෙනකු අතුරුදහන්

14

මහනුවර, බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පස් මහල් ගොඩනැලිලක් ගිලා බැසීමට ලක්ව තිඛෙනවා.

අනතුරත් සමග යාබඳ නිවසක සිටි තිදෙනෙකුගෙන් දෙදෙනකු අතුරුදන්ව ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

සුන්බුන් අතර සිරවී සිටි මාස 4ක පමණ බිළිදෙකු සොයා ගත් නමුත් දරුවා මිය ගොස් තිිඛෙනවා.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය යුධ හමුදාව හා එක්ව මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම් කළා.

Your Comments