මහනුවර යටිනුවර වීදියේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

33

මහනුවර නගරයේ යටිනුවර වීදියේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක අද උදෑසන ගින්නක් හට ගත්තා.
මහනුවර මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය පැවසුවේ ගිනි නිවීම් රථ 4 ක් යොදා ගනිමින් ගින්න මැඩපැවැත්වු බවයි.
අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ මහල් නිවාසයක පදිංචි වී සිටි පවුලක මව සහ පියා මෙහිදී සුලු තුවාල ලබා තිබෙනවා.
ඔවුන්ගේ දරුවන් දෙදෙනා ද බේරාගැනීමට ගිනි නිවීම් භටයන් සමත් වු බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments