මහනුවර මහ රෝහල් භූමියේ ඉදිකෙරෙන මහල් 8 ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කිරීමට සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් උපදෙස්

9

මහනුවර මහ රෝහල් භූමියේ ඉදිකෙරෙන මහල් 08 කින් යුත් තැලසීමියා වාට්ටු සංකීර්ණය කඩිනමින් ඉදිකිරිම සදහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරිම සදහා රුපියල් මිලියන 96 ක මුදලක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් කොන්ත්‍රාත් සමාගම වෙත පසුගියදා ලබා දී ඇති බව ද සදහන්.
මෙම වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 1700ක්.
ඉදිරි මාස 02 තුල වාට්ටු සංකීර්ණය විවෘත කර තැලසීමියා රෝගීන් සදහා ඇටමිදුලු බද්ධ කිරීම ආරම්භ කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අරමුණයි.
ඇටමිදුලු බද්ධ කිරිමක් පෞද්ගලික රෝහලක දී සිදු කිරිම සදහා රුපියල් ලක්ෂ 40 කට අධික මුදලක් වැය වනවා.
මෙම වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරිම තුලින් ඇටමිදුලු බද්ධ කිරීමේ සැත්කමක් සිදු කිරීම සදහා රජයට වැයවන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10 කටත් අඩු බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.
මේ වන විට දිවයින පුරා තැලසීමියා දරුවන් 3000 ක් සිටින බව සදහන්.
ඔවුන්ට දිනපතා ඖෂධ හා එන්නත් ලබාදිය යුතු අතර, ඒ සදහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වාර්ෂිකව වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 1700 ක්.
මේ අතර, ඖෂධ වර්ග 27 ක මිල අඩු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අනුව එම ඖෂධ වර්ගවල වෙළෙදපොල මිල ගණන් විශ්ලේෂණය මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

Your Comments