මහජන සාමය වෙනුවෙන් සියලු දිස්ත්‍රික්කවලට හමුදා සාමාජිකයින් යෙදවීම දීර්ඝ කෙරෙයි

44

මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයන් රාජකාරිවල යෙදවීම තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින්.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් දැක්වෙන්නේ 22වනදා සිට එය බලාත්මක බවයි.

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් රජය ගෙන ඇති ආරක්ෂක ක්‍රියාදාමයේ දිගුවක් ලෙස සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයන් සියලු දිස්ත්‍රික්කවල රාජකාරිවල යෙදවීම සිදු කෙරෙයි.

Your Comments