මහජන චීනයෙන් ප්‍රදානය කරන ලද පී 625 නෞකාව කොළඹ වරායට

38

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් ප්‍රදානය කරන ලද පී – 625 නෞකාව මේ වනවිට කොළඹ වරාය වෙත ළඟා වී තිබෙනවා.

දෙරට අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම නෞකාව ප්‍රදානය කර ඇති බවයි නාවුක හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ.

ගැඹුරු මුහුද නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකිව මෙම නෞකාවට පතින අතර එය අධිතාක්ෂණික උපාංග රැසකින් ද යුක්ත වනවා.

නෞකාව නිල වශයෙන් මෙරට භාර කිරීමේ උත්සවයද අද පැවැත්වීමට නියමිත බවයි නාවික හමුදාව වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

?????????
?????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Your Comments