මරණ දඩුවමින් ජනපති සටන ජයගත නොහැකි බව විපක්ෂ නායක කියයි

22

මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ජනාධිපතිවරණ සටන ජය ගත නොහැකි බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments