මන්නාරම සමූහ මිනීවල නිරීක්ෂණයට දකුණු ඉන්දීය නියෝජිතයින් පිරිසක්
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

18

මන්නාරම, පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවූ සමූහ මිනිවළ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තමිල්නාඩු මහජන සංවිධාන නියෝජිතයින් පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා.
මන්නාරම සමූහ මිනිවළ කටයුතු පරීක්ෂණ මෙහෙයවන මන්නාරම මහ රෝහල් විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසූවේ මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් ටි.සරවනරාජා මහතාගේ නියෝග මත අදාළ පිරිස සමූහ මිනිවළ නිරීක්ෂණය වෙනුවෙන් සහභාගි වු බවයි.
සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන්, අස්ථි කොටස්වල පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් හා අස්ථි කොටස්වල කාල නිර්ණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ පිරිස් සොයා බැලූ බව සඳහන්.

Your Comments