මන්නාරම සමූහ මිනිස් වලෙන් මිනිස් අස්ථි කොටස් 315ක්

21

මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ සිදුකරන ලද කැණීම්වලින් මේ වනවිට මිනිස් අස්ථි කොටස් 315 ක් හමුවී තිබෙනවා.
මෙතෙක් හමුවූ අස්ථි කොටස් 315 න් 307 ක්ම ගොඩගෙන අවසන් වන අතර එම අස්ථි කොටස් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තැන්පත් කර ඇති බව සඳහන්.
142 වන දිනටත් ඊයේ මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ කැණීම් කටයුතු සිදු කෙරුණා.
සොයා ගත් අස්ථි කොාටස් අතර කුඩා ළමයින්ගේ බවට සැක කෙරෙන අස්ථි කොටස් 26 ක් හමුවී ඇති බවයි කැණීම් සිදුකරන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ.
එමෙන්ම මෙම සමූහ මිනීවලෙන් හමුවූ අස්ථි කොටස්වල කාලනිර්ණය සඳහා ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා හි පිහිටි රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරන ලද සාම්පල වල වාර්තාව ලබන 14 වනදාට ලැබෙනු ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Your Comments