මන්නාරම ද්‍රෝණියේ තෙල් ගවේශණ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්

33

වසර 05ක් තිස්සේ නවතා දමා තිබූ මන්නාරම හා කාවේරි ද්‍රෝණියේ තෙල් හා ගෑස් නිධි ගවේෂණ කටයුතු ලබන මස මුල් සතියේ දී ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ, ප්‍රංශ සමාගමක් විසින්.

මන්නාරම කාවේරි සහ ලංකා ද්‍රෝණියේ සිට යාපනය හරහා ගාල්ල දක්වා තෙල් හා ස්වාභාවික ගෑස් නිධි කොටස් 25ක් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති බවයි ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ආමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

2007 වසරේ සිට ඉන්දියානු සමාගමක් තෙල් හා ගෑස් නිධි ගවේෂණ කටයුතුවල නිරතව සිටිය ද ඔවුන් 2013 වසරේ දී ඉන් ඉවත් වුණා.

Your Comments