මත්ද්‍රව්‍ය නඩු කඩිනම් කරන්නැයි නීතිපති උපදෙස්

25

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් විභාග වන නඩු කඩිනම් කරන ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ සියළු නීතිඥවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.
නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා කියා සිටියේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල නඩු කටයුතුවල මෙහෙය වන රජයේ සියළු අධිනීතිඥවරුන් වෙත පසුගිය දා මෙම දැනුම් දීම සිදුකළ බවයි.
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ නිළධාරීන් හරහා මෙම දැනුම් දීම සිදුකළ බව ද නීතිපතිවරයා කියා සිටියා.
ඒ අනුව අදාළ නඩු කඩිනමින් අවසන් කර එම මත්ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි

Your Comments