මත්තල ගුවන් යානා ගාස්තු අත්හිටුවයි

75

මත්තල ගුවන් තොටුපලේ යානා ගොඩ බැස්වීම සහ යානා නතර කිරීමේ ගාස්තු අය කිරීම වසරකට අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මත්තලට ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානා ගෙන්වා ගැනීම අරමුණ බවයි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේ.

ගාස්තු අත්හිටුවීම පිළිබඳ නියෝගය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව මත්තල ගුවන් තොටුපල අපනයන බද්ද අය කිරීම ද වසර 2ක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටුවීමයි රජය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ද හිමිවුණා.

ඊට අමතරව මත්තල ගුවන් තොටුපලේ බිම් මෙහෙවර සේවා සඳහා වට්ටම් අනුපාතයක් ලබා දීමට ද තීරණය කෙරුණා.

මෙරට ගුවන් තොටුපල බිම් මෙහෙවර සේවා ගාස්තු සෙසු කළාපීය ගුවන් තොටුපලට වඩා ඉහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

එම තත්ත්වය මත්තල ආකර්ෂණයට බාධාවක් බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

මත්තල ගුවන් තොටුපල සේවා සංවර්ධනය කර දේශිය ආර්ථිකයේ අනාගත දියුණුවට සැළසුම් රැසක් ක්‍රියාත්මක බව ද සංචාරක අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

Your Comments