බුත්තල කටුගහදල්ලේ වැව් රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්න නිවා දැමේ

16

බුත්තල කටුගහදල්ලේ වැව් රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්න මේ වන විට මැඩපවත්වා තිබෙනවා.
බුත්තල පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව පොලීසිය, බුත්තල විශේෂ කාර්ය බලකා කදවුරේ නිලධාරීන්, කුඹුක්කන යුධ හමුදා කදවුරේ නිලධාරීන් හා ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ ද සහය ඇතිව ගින්න මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කළ බවයි පොලිීසිය සඳහන් කළේ.
ගින්නෙන් අක්කර 10ක භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව සඳහන්.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බුත්තල පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන පවත්වනවා.

Your Comments