බියගම ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

16

බියගම – උතුර ඇතුලූ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික හා ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ, බියගම නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ජලය බෙදා හරින නළ මාර්ගයේ අලූත්වැඩියාවක් හේතුවෙන්.

ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 9 සිට රාත්‍රි 12 දක්වා පැය 15 ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති.

සියඹලාපේවත්ත, අලූබෝවිල, දෙල්ගොඩ, අකුරුමුල්ල, කඳුබොඩ, උලහිටිවල, වල්ගම, යබරලූව, මල්වාන, දොම්පේ, නාමළුව, දෙකටන, නාරම්පල සහ ගල්වලගොඩ, යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව සදහන්.

Your Comments