බැඳුම්කර වංචාවේ වෝහාරික විගණන ලබන මාසයේදී අවසන්

27

ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් වන මහ බැංකු වෝහාරික විගණන කටයුතු ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජාත්‍යන්තර ආයතන දෙකක් විගණන 5 ක් සම්බන්ධයෙන් විගණන කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බවයි.

වෝහාරික විගණනවලින් පසු ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාළ ඉදිරි විමර්ශන සම්බන්ධයෙන්, නීතිපති උපදෙස් යළි ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවද, මහ බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට 2017 වසරේ ජනවාරි 27 වැනිදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජනාධිපති කොමිසමක් ද පත් කර තිබෙනවා.

Your Comments