බලංගොඩ නගර සභාවේ උණුසුම් වෙයි

20

බලංගොඩ නගර සභාවේ අද උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. ඒ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රී නිමල් ගාමිණී වීරසිංහ සහ නගරාධිපති චාමික ජයමිණ වැවේගෙදර යන මහත්වරුන් අතර ඇතිවූ ගැටුමක් හේතුවෙන්.
අද පෙරවරුවේ සභාව ආරම්භ වන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රී නිමල් ගාමිණී වීරසිංහ මහතා කළු පටි පැළඳ මාසික රැස්වීමට පැමිණියා.
ඒ, ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ බලංගොඩ නගරයේ සුනඛයින්ට බද්දක් අය කිරීම ඇතුලූ තවත් කරුණු කිහිපයකට විරෝධය පළ කරමින්.

Your Comments