පොලීසියේ උසස් 20 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්

55

පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරින් පිරිසකගේ ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කර තිබෙනවා.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුර 6ක්, පොලිස් අධිකාරී ධුර 3ක්, සහකාර පොලිස් අධිකාරී ධුර 2ක් මෙන්ම ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ධුර 3ක් සහ පොලිස් පරීක්ෂක ධුර 6ක් ද ස්ථාන මාරු කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පැවසුවේ.
Your Comments