පොලිසිය පැය 6 ට නඩු 912 ක් ලබා ගත් හැටි

148

පැය 6ක විශේෂ මෙහෙයුමකින් නඩු 912ක් ලබා ගත් බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

මෙම සියල්ල රථවාහන නඩුයි.

විශේෂ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ ඊයේ (10) පස්වරුවේ බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්.

එහි දී තහනම් නියෝග වැරදි නඩු 628ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments