පොදු නීතියක් යටතේ සියල්ලන්ටම එකට ජීවිත විය හැකි පරිසරරයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි

12

පොදු නීතියක් යටතේ සියල්ලන්ටම එකට ජීවත් විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියා කළ යුතු බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.
හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments