පූජිත් ජයසුන්දර ‘පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන කාරක සභාව’ ට කළ ප්‍රකාශය (VIDEO)

30

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින්, අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පවසන්නේ, ආරක්ෂක කවුන්සලය වෙත සහභාගී වීමට අවශ්‍ය නොවන බව ට ජනාධිපතිවරයා විසින් පැවසු බව එවක ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා
දන්වා සිටි බවයි.

ස්ථානමාරු සම්බන්ධයෙන් කටයුත්තකට තමා ඔක්තෝබර් 23 වන දින ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සහභාගී වු බවත් ඒ හැරුණ විට ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නොමැති බව වාචිකව දැනුම් දුන් බවත් හිටපු පොලිස්පතිවරයා කියා සිටී.

පූජිත් ජයසුන්දර 'පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන කාරක සභාව' ට කළ ප්‍රකාශය

පූජිත් ජයසුන්දර 'පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන කාරක සභාව' ට කළ ප්‍රකාශය

Posted by News24 on Thursday, June 6, 2019

 

Your Comments