පුරහල අවට රථ වාහන තදබදයක්

15

නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ ත්‍රිකුණාමල මණ්ඩලපයේ සිසුන් පිරිසක් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ – පුරහල අවට මාර්ගවල මේ වනවිට රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

සිසුන් 80 දෙනෙකුට පනවා ඇති පන්ති තහනම ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ඔවුන් මේ වනවිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි වාර්තා වුණේ.

මේ හේතුවෙන් වෝර්ඞ් පෙදෙසේ එක් මංතීරුවක ගමනාගමන කටයුතු මේ වනවිට අවහිර වී තිබෙනවා.

Your Comments