පුදුකුඩිඉරිප්පු ඉඩමකින් එල්.ටී.ටී.ඊ. නිළ ඇදුම් කිහිපයක් හමුවෙයි
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

24

මුලතිව්, පුදුකුඩිඉරිප්පු, කයිවේලි ප්‍රදේශයේ ඉඩමකින් හමුවු පෙට්ටියක් තුළ තිබි එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය භාවිතා කළ බව කියන නිළ ඇදුම් කට්ටල කිහිපයක් ඊයේ(11) හමුවු බව මුලතිව් පුදුකුඩිඉරිප්පු පොලිසිය පවසනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ ඉඩම් හිමිකරු විසින් සිය ගෙවත්තේ යකඩ පෙට්ටියක් පවතින බවට ලබාදුන් තොරතුරක් මත පොලිසිය ගොස් අදාළ පෙට්ටිය පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒ තුළ තිබි එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ ඇදුම් කට්ටල කිහිපයක් හමුවු බවයි.

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධාන භාවිතා කළ නිළ ඇදුම් කට්ටල හතරක්, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය භාවිතා කළ තොප්පි හතරක්, සිවිල් ඇදුම් කිහිපයක්, ජායාරූප ඇල්බම කිහිපයක් ඇතුළු උපකරණ තොගයක් පෙට්ටිය තුළ තිබි හමුවු බවද පොලිසිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

අදාළ භාණ්ඩ මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුදුකුඩිඉරිප්පු පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබනවා.

Your Comments