පාසල්වලට සිසුන් පැමිණිම සාමාන්‍ය පරිදි [Photos]
රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

27

පාසල් වෙත සිසුන් පැමිණීම අද දිනයේ සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවූ බව වාර්තා වනවා.
කොළඹ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පාසල් රැසකම සිසුන් සාමාන්‍ය පරිදි පැමිණ ඇති බවයි නිවුස් 24 වාර්තාකරුවන් සදහන් කළේ.
මේ අතර, වතුකරයේ මෙන්ම ග්‍රාමීය පාසල්වලට සිසුන් පැමිණීම ද සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවු බව සදහන්
දිවයිනේ සියළුම පාසල් අවට අද දිනයේදීත් දෙමව්පියන් සහ ආරක්ෂක අංශ එක්ව විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වනවා.

Your Comments