පාවාදුන් චෝදනාවේ පරීක්ෂණ අවසන් කෙරේ

14

2011 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය මුදලට පවා දුන් බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කළ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය ක්‍රියාත්මක කළ පරීක්ෂණය අවසන් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඊට අදාළ වාර්තාවක් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බව සඳහන්.
පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා මීට අදාළ පැමිණිල්ල යොමු කළ ක්‍රිඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ද පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් යැවීමට නියමිතයි.

 

Your Comments