පාලිත රංගේ බණ්ඩාර තවත් හෙළිදරව්වක් සඳහා අල්ලස් කොමිසමට

54

රජයට එක්වන්නේ නම් මුදල් සහ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් දීමට සූදානම් බවට පසුගිය දේශපාලන කුමන්ත්‍රණය සමයේදී තමන්ට ලැබුණු ඇමතුම් පිලිබද සිදුකරන පරීක්ෂණයට අදාළව ලබන සතියේ අල්ලස් කොමිසමට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ තමන්ට අල්ලස් දීමට තැත්කල පුද්ගලයින්ට එරෙහිව සිදුකරන සියලුම පරීක්ෂණ වලට තම උපරිම සහය හිමිවන බවයි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් බී දිසානායක මහතාගේ බව පැවසෙන හඩ පටයක් ඇතුලු හඩ පට කිහිපයක් පසුගිය දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ සමයේදී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා.
ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කළ පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා.

වත්මන් රජය ජනතාවට සහන ලබාදෙන්නේ මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගනිමින් නොවන බවද පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා අවධාරණය කර සිටියා.

26_12_1200 ඡ්ඛෂඔ්‍ය්_02

Your Comments