පාර්ලිමේන්තු ගැටුමට අදාළ කමිටු වාර්තාව කතානායකට

11

පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා ඇති වූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුකළ කමිටුවේ වාර්තාව කතානායකවරයා වෙත භාරදී තිබෙනවා.
කමිටුවේ සභාපති, නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා විසින් මෙම වාර්තාව කතානායකවරයා වෙත භාර දුන් බවයි කතානායක කාර්යාලය සදහන් කළේ.
මෙම ගැටුම්කාරි තත්ත්වය ඇති වූණේ පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මස 15,16 සහ 17 යන දිනවලදියි.
ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සදහා කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පත් කළ අදාළ කමිටුවට පක්ෂ සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළත්.

Your Comments