පාර්ලිමේන්තුව පිහිටි භූමියේ ඔප්පුව සුබ මොහොතින් කතානායකවරයාට

10

ගරු ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ අදහසක් අනුව පාර්ලිමේන්තු‍ව පිහිටි භූමිභාගය වෙත විධිමත් සීමා මායිම් සහිත සින්නක්කර ඔප්පුවක් පිරිනැමීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදු වුණා.

මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණය පිහිටි භූමියේ අයිතිය ලබා දී තිබුණේ සාම්ප‍්‍රදායික නාම මාත‍්‍ර සන්නසකින් පමණකි.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවට අද සුවිශේෂි මෙන්ම ඓතිහාසික දිනයක් ද වනවා.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටි භූමි භාගයට හෙක්ටයාර් 18ක් අයත් වන අතර එම භූමිය ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස 03ක් පුරා විහිද පවතී.

ශ‍්‍රි ජයවර්ධනපුර, කඩුවෙල හා මහරගම එම ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයන් ය.

Your Comments