පාර්ලිමේන්තුව පැවැති පසුගිය දින 58 තුළ මන්ත්‍රීවරුන් 200කට වැඩි පිරිසක් පැමිණ ඇත්තේ එක් දිනයි

48

වසරේ ගත වූ කාලයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ දින 58ක කාලය තුල දී මන්ත්‍රීවරුන් 224 දෙනාගෙන් 200ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇත්තේ එක් දිනයකදී පමණක් බවට අනාවරණ වී තිබෙනවා.
2018 වසරේ ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට පසුගිය පළමු වැනි දා දක්වා කාලයට අදාළවයි මෙම තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ
මන්ත්‍රීවරුන් 200ට වැඩියෙන් පැමිණි එකම දිනය වන්නේ පසුගිය අප්‍රේල් 04 වැනි දා වන අතර එදින 215 දෙනකු සහභාගී වී තිබෙනවා.
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාව විවාදයට ගනු ලැබුවේ එදිනයි.
පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් පවත්වන දිනක වියදම රුපියල් ලක්ෂ 40කට ආසන්නයි.
පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට සහභාගී වීම දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමැතිවරුන්ට දිනකට රුපියල් 2500ක දීමනාවක්  හිමි වනවා.
ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමාත්‍යවරුන්ට කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මසකට රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ද හිමියි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 54285ක් වන අතර ඊට අමතරව ඔවුන්ට ඉන්ධන දීමනාවක්ද හිමි වනවා.
ස්ථාවර දුරකතන හා ජංගම දුරකතන සඳහා මසකට රුපියල් 50,000ක දීමනාවක්  හිමිවන අතර වසරකට රුපියල් 175000ක වටිනාකමකින් යුත් මුද්දර ද මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමියි.
 

Your Comments