ප්‍රමිතියෙන් තොර පරිප්පු තොග වෙළෙඳ පොලේ

114

ප්‍රමිතියෙන් තොර පරිප්පු තොග වෙළඳපොලේ පවතින බවට සිදු කළ වැටලීම් වලින් අනාවරණය වී ඇතැයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන එම සංගමයේ ලේකම් මහේන්ද්‍ර බාලසුරිය මහතා

ලංකාවට ආනයනික පරිප්පු විශේෂයක් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට වෙළෙඳ පොළේ ගැටලුවක් මතුවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය කාලය තුළ ලංකාවට ආනයනය කරලා තිබෙන පරිප්පු විශේෂයක් රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් හසු වුණා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලංකාවේ ආහාර නීති උල්ලංගනය කරලා තිබීම. විශේෂයෙන්ම ආනයනික හෝ එහෙම නැත්නම් ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කිසිදු ධාන්‍ය වර්ගයකට කිසිදු වර්ණකයක් මිශ්‍ර කරන්න බැහැ. ස්වභාවික තත්ත්වයෙන් ඒක තියෙන්නේ ඕන. කෙසේ වෙතත් අපිට හසු වූ මෙම පරිප්පු තොගය තත්ත්වයෙන් බාල තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මේක වර්ණ ගන්වලා වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඊ122 වශයෙන් තමයි මේ වර්ණකය හඳාුනාගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි ආහාර වර්ණකයක් ලෙස වෙළෙඳ පොළට මේ වර්ණකය නිකුත් කිරීමට අවසරය ලබාදී තිබුණත් මෙය අධිමාත්‍රාවකින් භාවිත කිරීම හොඳ නෑ. එසේම ලංකාවේ ආහාර නීතිය අනුව ලංකාවේ ධාන්‍යවලට ආහාර වර්ණක භාවිතය තහනම් කරලා තියෙන්නේ. එසේම මේවා ගෙන්නුවේ කවුරුන්ද යන්නත් මේ වන විට සොයාගෙන යනවා.

Your Comments