ප්‍රමිතියෙන් තොර ආලේපන වලට නීතිය දැඩිවෙයි

23

කෙටි කලකින් සම සුදු පැහැ ගන්වන ආලේපන (Whitinig Cream) පිළිබඳව ආන්දෝලනාත්මක තොරතුරු රාශියක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය දිනෙක පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සිදුකළ වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් ආලේපන වර්ග 03ක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය වෙත යොමු කොට පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබාගෙන ඇතැයි සඳහන්.

මෙම ආලේපනවල අඩංගු විය යුතු රසදිය ප්‍රමාණයන් SLS (743:2014) ප්‍රමිතියට අනුකූලව 1.0 mg/kg විය යුතු වුවත්, පරික්ෂා කරන ලද ආලේපනවල එකී අගයන් අතිශයින් ඉහළ අගයක් බව තහවුරු වී තිබෙනවා.

එකී ආලේපන වර්ග විකිණීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපාරිකයාට එරෙහිව ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පවරන ලද අතර එහිදී එක් ආලේපනයකට රු.25,000 බැගින් රු.75,000ක දඩ මුදලක් නියම කර අවවාද කොට තිබෙනවා.

පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව තහවුරු වූ රසදිය ප්‍රමාණයන් පහත පරිදි වේ.

Your Comments