ප්‍රදේශ රැසක පහත් බිම් ජලයෙන් යට වෙයි

21

නිල්වලා, ගිං සහ කළු යන ගංගා ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නිල්වලා ගගේ පානදුගම ජල මිණුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම මහ ගංවතුර මට්ටම ඉක්මවා ඇති අතර ගිං ගගේ බද්දේගම සහ තවලම ජල මිණුම් ස්ථානවල ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර මට්ටම ඉක්මවා ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

කළු ගගේ මිල්ලකන්ද ජල මිණුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා පැමිණ තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මාතර කඩවත් සතර, තිහගොඩ, මාලිමබඩ, කඹුරුපිටිය, අතුරලිය, අකුරැස්ස, දෙවිනුවර, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල, පස්ගොඩ පිටබැද්දර, වැලිගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවල ජල ගැලීම් හටගෙන ඇතිබවයි වාර්තා වුණේ.

ඊට අමතරව ගාල්ල, බද්දේගම, බෝපේ පෝද්දල, වැලිවිටිය දිවිතුර, නාගොඩ, නියාගම, තවලම, නෙලුව, අක්මීමන, යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවල ද ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, හොරණ, ඉංගිරිය, කළුතර, මදුරාවල, මිල්ලනිය, පාලින්ද නුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ද සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ අතර අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක පවුල් 1475කට අයත් පුද්ගලයින් 5539ක් මේ වන වට පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා.

ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවල පවුල් මෙලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.

මේ වන විට එක් පුද්ගල මරණයක් වාර්තා වන අතර නිවාස 12කට පූර්ණ හානී සහ නිවාස 152කට අර්ධ හානී සිදුව තිබෙනවා.

Your Comments