ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සියලු කරුණු පාලන කාලයේදීම ඉටු කරනවා

8

සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සියලු කරුණු තම පාලන කාලය තුළදීම ඉටු කරන බවට සහතික වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ කඩුගන්නාවේ පැවති ජන රැළියක් අමතමින්

මේ එම ජන රැලියකට එක් වෙමින් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

Your Comments