ප්‍රජා ජනාවාස කමිටු සඳහා ඉදිරියේදී නීතිමය බලයක්

12

ප්‍රජා ජනාවාස කමිටු සදහා ඉදිරියේ දී නීතිමය බලයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනපති ධූර අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
කලුතර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

මේ, වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා .

Your Comments